Styrelse

Vid IOGT-NTO Hallands årsmöte den 11 april 2015 utsågs följande styrelse:

 

Ordförande: Totte Ljunggren E-post
Vice ordförande: Monica Lundberg
Sekreterare: Göran Pettersson E-post
Kassör: Ann-Sofi Fritzson E-post
Studieledare: Birgitta Svensson E-post
Ledamot:  Knut-Arne Kareld E-post
Ledamot:  Nuha Jatta E-post
Ersättare Lars Gunnarsson E-post
Ersättare:  Rosie-Anne Robertsson E-post

 

För postadresser och telefonnummer kontakta IOGT-NTO Halland,
tel 0346 – 164 90.

 

 

 

 

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00