2006 – Vessigebro

Lördagen den 8 april 2006 genomförde IOGT-NTO Halland sitt distriktsårsmöte på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro. Närmare 100 deltagare kunde räknas in när Kerstin Andersson, ordförande i IOGT-NTO-föreningen Framtiden, Falkenberg, och distriktsordföranden Anneli Hammar framförde välkomsthälsningar.

Alkoholpolitiskt mönstring

Mötet inleddes med en mönstring av riksdagspartiernas inställning i olika alkoholpolitiska spörsmål. Partierna var representerade genom toppnamn från de halländska valsedlarna till riksdagsvalet 2006. I ett samtal, som leddes av IOGT-NTO:s förbundsstyrelseledamot Maj-Lis Lööw deltog Kristina Hallberg (v), Alf Eriksson (s), Agneta Börjesson (mp), Jan Andersson (c), Fatima Svanå (fp), Lars Gustafsson (kd) och Anne Marie Brodén (m).

Av samtalet framgick att det rådde en ganska stor enighet om att frågan om sänkning av alkoholskatterna för närvarande nog inte var aktuell. En brasklapp lades dock in om att det är viktigt att Systembolaget behåller sin andel av alkoholförsäljningen. Om det skulle visa sig att den alkohol som anskaffas vid sidan av försäljningsmonopolet kan frågan om skattesänkning åter aktualiseras.

En annan fråga som debatterades gällde införselkvoterna från andra EU-länder. Enigheten om att införseln från utlandet är för hög var stor och ingen av deltagarna var främmande för att pröva möjligheten att få till en sänkning av kvoterna. Lars Gustafsson tyckte att Sverige skulle kunna få bli ett provområde med sänkta kvoter och Fatima Svanå berättade att Folkpartiet ville ha generellt lägre kvoter inom EU och också ge medlemsländerna möjlighet att besluta om egna lägre kvoter.

Under det drygt timslånga samtalet pratade man även en hel del om attityder och vusna som förebilder. Skolundervisningen om alkohol och andra droger berördes också.

Läs även Hallands Nyheters artikel om den alkoholpolitiska mönstringen.

Efter parentation och kaffepaus vidtog förhandlingarna, som leddes av Lars Bergman, Halmstad. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse godkändes snabbt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Motioner

Till årsmötet hade inkommit två motioner, båda från IOGT-NTO-föreningen Leon Gambetta i Varberg. I den ena motionen förslogs att IOGT-NTO Hallands länskansli skulle flyttas från nuvarande lokaler till Godtemplargården i Falkenberg. Den motionen bifölls, medan den andra motionen, som berörde verksamhetschefens kontakter med föreningarna, avslogs.

Arbetsplan

I arbetsplanen fastställdes fyra mål för den närmaste framtiden:

1. Nettoökning av medlemsantalet under 2006

2. Alkohol- och narkotikapolitiska aktiviteter skall genomföras i samtliga kommuner i länet

3. Föreningarna skall vara delaktiga i den utåtriktade verksamheten

4. Verksamhet skall finnas inom samtliga verksamhetsgrenar (alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete och socialt arbete).

Detta skall uppnås bl a genom genomförande av Folknykterhetens vecka (22 – 28 maj 2006), möten med politiker på såväl kommunal, regional som central nivå samt genomförande av ett föräldraprojekt. Satsningar skall också ske på medlemsrekrytering och kring IOGT-NTO-rörelsens internationella engagemang.

Valen

Vid IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte den 8 april 2006 i Vessigebro förrättades följande val:

Distriktsstyrelse
Ordförande Ulf Johansson Halmstad Nyval*
Vice ordförande Anneli Hammar Harplinge Nyval*
Sekreterare Totte Ljunggren Hyltebruk Nyval
Kassör Lars Gunnarsson Kungsbacka Nyval
Studieledare Asta Berg Laholm Omval
Ledamöter idistriktsrådet Ulf JohanssonAnneli HammarAsta Berg (förste ersättare)
Revisorer Owe Hellberg Falkenberg Omval
ConnyBenjaminsson Falkenberg Omval
Ersättare Rolf Träff Varberg Omval
Robert Lychou Varberg Omval
Ombud till
Våra Gårdars ombudsmöte
Ulf JohanssonAnneli Hammar HalmstadHarplinge OrdinarieErsättare
Valberedning BirgittaAnderssonGun Karlsson TvååkerUllared SammankallLedamot
Styrelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv
OrdförandeLedamöterErsättare Bengt SvenssonBengt LindqvistAllan Berg

Asta Berg

Lars-Göran Johansson

Robert Lychou

HebergHalmstadHalmstad

Laholm

Åled

Varberg

OmvalOmvalOmval

Omval

Omval

Omval

Förbundsstyrelsens representant Maj-Lis Lööw

Innan distriktsårsmötet avslutades framförde Maj-Lis Lööw från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse en hälsning från förbundsordföranden och styrelsen i övrigt.

– Vi har all anledning att vara en stolt folkrörelse. Andra organisationer ser med avundsjuka på vår fantastiska medlemsökning. Vi är faktiskt den enda folkrörelse som ökar medlemsantalet, sa Maj-Lis Lööw.

Hon berörde därefter kort IOGT-NTO:s tre verksamhetsgrenar och gick sedan över till att tala om det internationella arbetet.

– Genom att IOGT-NTO kommit med bland de organisationer, som får ingå i Världens Barn-insamlingen, har vår verksamhet fått ett erkännande, menade hon.

Maj-Lis Lööw avslutade med att konstatera att 2006 ju är ett ”mellankongressår” och berättade att man i förbundsstyrelsen påbörjat ett visionsarbete ”FOKUS 2009”. Där funderar man över vad vi skulle önska att vi kan säga att vi uträttat år 2009. Ett antal föreningar över hela landet kommer närmast att få möjighet att komma med reaktioner på ett antal sådana tänkta uttalanden.

Årsmötet avslutades sedan med att nyvalde distriktsordföranden Ulf Johansson avtackade de avgående styrelseledamöterna Gun Karlsson, Ullared, och Birgitta Andersson, Tvååker.

Efter årsmötet följde en vårsupé med bildvisning om stormen Gudrun av Arne Bergström och sång och musik – Schubertiad på vårt vis – med Duo harmonie, bestående av Gun Svensson och Ulrika Bergman.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00