2009 – Halmstad

Lördagen den 18 april 2008 samlades ett drygt 70-tal IOGT-NTO:are från hela länet till distriktsårsmöte i NTO-gården på Kärleken i Halmstad. Det var 39 ombud från 12 IOGT-NTO-föreningar och företrädare för distriktsstyrelsen. Övriga var intresserade medlemmar, som kommit för att lyssna till förhandlingar och delta i dagens övriga aktiviteter.

Mötesdeltagarna välkomnades först av värdföreningen Magnus Stenbocks ordförande Lars Bergman och därefter av IOGT-NTO-distriktets ordförande Ulf Johansson. Därpå följde parentation över de medlemmar som avlidit under 2008. Parentationen hölls av Lars Bergman.

Klicka på valfri bild för att starta bildspelet.

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse företräddes av Monica Ståhl från värmländska Storfors. Förutom ledamot i förbundsstyrelsen är hon också distriktsordförande i Värmland. Hennes första insats var att hålla i en workshop om IOGT-NTO:s värdegrunder, som är föremål för utvärdering och modernisering. Planen är att ett förslag till förnyade grundsatser och program ska finnas framme till IOGT-NTO-kongressen i Åre 2011. Efter en kort genomgång bildades ett antal samtalsgrupper och snart pågick flitiga diskussioner, som sedan förhoppningsvis kommer att fortsätta i föreningarna.

 Som en gubbe i lådan dök så Lars Nilsson, mest känd som ”Lasse på Heden” från Göteborg upp och gjorde reklam för sommarens kommande kongress i Göteborg 8 – 11 juli.

 Efter det tog de egentliga årsmötesförhandlingarna vid under handfast ledning av Egon Edström, Halmstad. Rapporterna om förra årets verksamhet klarades av snabbt och sedan blev det dags att börja behandlingen av de nio motioner, som lämnats till detta distriktsårsmöte. Två av motionerna betades av i rask takt. Det gällde dels IOGT-NTO-förbudets stöd till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare samt förbundets stöd till distriktsorganisationerna. Båda dessa bifölls utan någon diskussion. Mer diskussion blev det om de övriga motionerna, som tog upp verksamhetsfrågor och Kuggavik ideell förenings ekonomi. Flera av dem gick till votering. I några fall bifölls motionen och i några fall bifölls distriktsstyrelsens yttrande innebärande svar på motionen eller avslag. För mer information om dessa motioners öde hänvisas till protokollet, som kommer att publiceras här när det justerats. Motionerna och övriga handlingar från distriktsårsmötet finns publicerade här intill.

Följande val förrättades under distriktsårsmötet:

Distriktsstyrelse
OrdförandeVice ordförandeSekreterare

Kassör

Studieledare

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ulf Johansson, HalmstadAnneli Hammar, HarplingeGöran Pettersson, Ullared

Lars Gunnarsson, Kungsbacka

Birgitta Svensson, Halmstad

Lena Hardin, Skummeslövsstrand

Margaret Gabrielsson, Träslövsläge

Ulla Lindroth, Skottorp

OmvalOmvalOmval

Omval

Omval

Nyval

Nyval

Nyval

Ledamöter i distriktsrådet
Ersättare Ulf Johansson, HalmstadAnneli Hammar, HarplingeBirgitta Svensson, Halmstad OmvalOmvalOmval
Revisorer
Owe Hellberg, FalkenbergAnn-Sofi Fritzson, Varberg OmvalOmval
Ersättare Robert Lychou, VarbergMarianne Karlsson, Ullared OmvalOmval
Ombud till IOGT-NTO:s kongress
Ordinarie Ulf Johansson, HalmstadAnneli Hammar, HarplingeMargaret Gabrielsson, Träslövsläge

Birgitta Svensson, Halmstad

Ersättare Lars Gunnarsson, KungsbackaBoris Gabrielsson, TräslövslägeKarl-Gustav Rosén, Falkenberg

Gun Karlsson, Ullared

Kerstin Andersson, Falkenberg

Bengt Anderson, Falkenberg

Nils-Arne Petersson, Falkenberg

Stina Petersson, Falkenberg

Valberedning
SammankallandeLedamöterErsättare Gun Karlsson, UllaredAsta Berg, LaholmRolf Olsson, Varberg

Birgitta Clausson, Rolfstorp

Nykterhetsfolkets länsarkiv
Styrelse Barbro Maijgren (ordf), HaverdalBengt Lindqvist, HalmstadAllan Berg, Halmstad

Asta Berg, Laholm

Olle Nilsson, Mellbystrand

Lars-Göran Johansson (ersättare), Åled

NyvalOmvalOmval

Omval

Nyval

Nyval

Revisorer Jan Olsson, HalmstadGunnar Svensson, HalmstadUlf Johansson (ersättare), Halmstad

Robert Lychou (ersättare), Varberg

OmvalOmvalOmval

Omval

 Handlingar

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00