2015 – Långaryd

IOGT-NTO Halland håller ordinarie distriktsårsmöte lördagen den 11 april 2015 i Nyarps bygdegård, Långaryd.

DSCN9867Program

Distriktsårsmötet öppnas kl 14.00. Förhandlingarna beräknas vara avslutade kl 18.30. Därefter anord­nas en kulturafton med middag och underhållning.

Pia Magnusson från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse medverkar på distriktsårsmötet.

Årsmöteshandlingarna finns för nedladdning längst ner på sidan.

Motioner

Motion kan inges av varje medlem och förening inom distriktet och skall vara länskansliet till handa senast fredagen den 27 februari 2015.

Ombud och ersättningar

Ombud utses av föreningarna i enlighet med § 3:4 i IOGT-NTO:s stadgar, d v s två om­bud från varje förening och därutöver ett ombud per påbörjat 50-tal betalande och av­giftsbefriade förbundsmedlem­mar utöver de 50 första räknat per den 31 december senast föregående år. Dessutom skall tilläggsmandat fördelas upp till totalt 50 ombud enl ojämkad uddatalsmetod om antalet ombud enl ovan understiger 50. Antalet ordinarie ombud och fördelning av tilläggsmandat framgår nedan.

Ombudsfördelning

Förening
Antal medlemmar
2014-12-31
Varav
betalande
Ordinarie
ombud
Extra
ombud
Totalt
antal
ombud
Framtiden 183 164 5 3 8
Leon Gambetta 136 122 4 2 6
Magnus Stenbock 102 97 3 2 5
Fasta Förbundet 97 79 3 2 5
Ådalen 36 35 2 1 3
Våxtorps Lycka 32 32 2 1 3
Hyltebruk 29 25 2 2
Syskonringen 24 22 2 2
Västkusten 18 18 2 2
Aktiv & Trofast 21 17 2 2
Långaryd 18 17 2 2
Åsa 21 16 2 2
Vega 11 11 2 2
Tvååker 9 9 2 2
Linnéa 7 7 2 2
Hoppets Bild 5 5 2 2
Wardberget 4 3 0 0
Totalt Halland 39 11 50

Anmälda ombud

B0124 Långaryd Allan Algerbo Bengt-Åke Andersson
B0234 Vega Sven Torin Inga-Lill Torin
B0402 Magnus Stenbock Anneli Hammar
Lars Hammar
Göte Nyström
Lars Bergman
Birthe Andersson
B0989 Linnéa Inger Andersson Gunnar Andersson
B1727 Västkusten Birgitta Pettersson Kerstin Bengtsson
C0334 Hoppets Bild Lars Gunnarsson Stig-Ove Ödbo
C0342 Leon Gambetta Margaret Gabrielsson
Boris Gabrielsson
Margareta Gustafsson
Sören Gustafsson
Eva Bosson
Leif Bosson
C0981 Hyltebruk Totte Ljunggren Karl-Erik Hjalmarsson
C1342 Fasta Förbundet Anders Stene
Allan Berg
Yvonne Knutsson
John Bolin
Maria Svensson
C2216 Ådalen Carolin Fryklund
Inga-Lill Olander
Ulf Johansson
C2436 Syskonringen Asta Berg Erik Berg
C2867 Våxtorps Lycka Olle Nilsson
Maj-Lis Andersson
Roland Svensson
C3102 Tvååker Magnus Johansson
C3708 Framtiden Uno Nilsson
Wivi Hellberg
Lisbeth Hörberg
Ove Jonsson
Maj-Britt Mattsson
Karl-Gustav Rosén
Marianne Karlsson
Nils-Arne Petersson

Årsmöteshandlingarna

Alla handlingar i en fil

Del 1 (omslag, program, föredragningslista)

Del 2 (verksamhetsberättelse)

Del 3 (ekonomi)

Del 4 (motion, styrelsens förslag, arbetsplan)

Del 5 ((Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland)

Protokollet

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00