Allt fler kvinnor söker vård för alkoholberoende

Den ökade alkoholkonsumtionen bland kvinnor har börjat synas i missbruksstatistiken. Medan antalet män som vårdas för alkoholberoende minskar något ökar antalet kvinnor stort. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

För Hallands del har antalet kvinnor som vårdas för alkoholberoende ökat kraftigt, från drygt 30 till 95 från 1998 till 2008, vilket är en ökning med 190 procent. Visserligen ligger Halland lågt jämfört med de flesta övriga län, men samtidigt är det inget annat län som ökar lika mycket.

– Som samhället blivit idag, med den hårda kampen som är om jobben, nedskärningar, sjukförsäkringar, kvinnor som är ensamma med sina barn och ska försöka försörja sig… Det är ett tryck på ett helt annat sätt än för 10-15 år sedan, så det är inte konstigt att det blivit alltfler kvinnor med missbruksproblem, säger Lena Hardin, ordförande i IOGT-NTO-föreningen Fasta Förbundet i Halmstad och med egna erfarenheter från missbruksvården.

– Inställningen till alkoholismen har dock förändrats, vilket innebär att samhället och omgivningen är mer öppen för att reagera när människor far illa, fortsätter hon, men varnar också för ytterligare problem genom att alkoholen blivit mer accepterad.

Ökat missbruk

– Med den nya alkohollagen med större tillgänglighet, längre öppettider på krogen o s v, är det inte alls otroligt att missbruket kommer att öka ytterligare, avslutar hon.

I hela Sverige har antalet kvinnor som vårdas för alkoholberoende ökat med 11 procent mellan 1998 och 2008.

Anna Carlstedt, som är ordförande för IOGT-NTO, ser flera orsaker till ökningen.

– Det beror nog både på att vården har blivit bättre på att nå kvinnor och på att behovet av vård faktiskt har ökat, säger hon. Alkoholkonsumtionen hos kvinnor har ökat under en lång period.

Mer accepterat att kvinnor dricker

– Dels har det blivit mer accepterat för kvinnor att dricka, dels har alkoholindustrin har riktat in sig på kvinnor, säger Anna Carlstedt. Lådviner och alkoläsk är exempel på produkter som kommit på senare år och som har främst kvinnor som målgrupp. Regeringens senaste förslag om fortsatt långa öppettider och fler serveringstillstånd riskerar att öka konsumtionen ännu mer.

Se och hör Lena Hardin från IOGT-NTO i TV4 Hallands inslag från den 9 mars 2010.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00