Dålig alkokoll på halländska krogar

Bland nästan 40 procent av besökta restauranger i södra Halland begärdes inte legitimation av ungdomar vid alkoholservering, och var fjärde besökt restaurang serverar alkohol till en kraftigt berusad person. Det framgår av en kartläggning som Länsstyrelsen i Hallands län gjort.

– Studien visar att många restauranger inte kontrollerar legitimation i den utsträckning de borde. Man tenderar också att servera berusade gäster, säger Johanna Nilsson, projektledare för Ansvarsfull alkoholservering.

Det är enligt alkohollagen förbjudet att servera alkohol till ungdomar under 18 år och till personer som är märkbart påverkade av alkohol. Det är upp till den som serverar att förvissa sig om att personen som serveras är myndig och inte är märkbart berusad.

Länsstyrelsen i Hallands län har genomfört två olika studier för att kartlägga restaurangers benägenhet att dels servera alkohol till ungdomar utan att begära legitimation, dels servera alkohol till kraftigt berusade gäster.
– Studierna har inte gjorts i tillsynssyfte eller för att peka ut någon enskild restaurang, utan endast för att undersöka hur det ser ut med alkoholserveringen bland restauranger i södra Halland generellt, säger Johanna Nilsson.

I ungdomsstudien har totalt 40 restauranger besökts i Halmstad, Laholm och Hylte. Sammanlagt 150 provköp gjordes av både flickor och pojkar. Ungdomarna som utfört uppdraget har fyllt 18 år, men har bedömts ha ett yngre utseende. Pojkarna blev serverade betydligt oftare än flickorna – vid 49 respektive 28 procent av provköpen.

I berusningsstudien anlitades skådespelare för att besöka olika restauranger. De agerade kraftigt påverkade av alkohol och försökte köpa öl eller cider. Totalt 21 restauranger besöktes i Halmstad, Laholm och Hylte. Skådespelarna är kvalitetssäkrade av Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och har även haft med sig en observatör vid besöken på varje restaurang. De kvinnliga skådespelarna blev serverade vid 25 % av sina provköp och den manliga vid 23 %.

Länsstyrelsen samarbetar inom projektet Ansvarsfull alkoholservering med representanter från kommun, polis, restaurangbransch och vaktbolag. Nästa steg i arbetet blir att arrangera en utbildning i ansvarsfull alkoholservering så att serveringspersonal får kunskap om gällande lagar och konkreta råd i att hantera situationer som kan uppstå vid alkoholservering.
– Målet är att minska det alkoholrelaterade våldet som ofta förekommer vid restaurangbesök. Därför är det viktigt att krogar inte serverar underåriga och märkbart berusade gäster, säger Johanna Nilsson.

Källa: Länsstyrelsen Hallands län

Mer information

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00