Hallands poliser vill bli tuffare mot alkohol

3 av 4 poliser i Halland tycker att polisen bör kunna beställa och köpa alkohol av spritsmugglare för att snabbt kunna bevisa brott. Över hälften av poliserna menar också att den alkoholrelaterade brottsligheten ökat under den senaste tre-årsperioden. Det visar en undersökning, som genomförts på uppdrag av IOGT-NTO och Polisförbundet.

Nästan 1 500 av Polisförbundets medlemmar har under sommaren 2009 besvarat en postal enkät med frågor om hur de uppfattar polisens arbete med den alkoholrelaterade brottsligheten. Totalt hade ett urval på 3 000 medlemmar, som inte var förtroendevalda eller studerandemedlemmar, gjorts. För Hallands del var svarsfrekvensen 58 procent.

Det kan konstateras att de halländska poliserna är något mer positiva till den här sortens brottsprovaktion än kollegorna i landet som helhet, Men hallänningarna anser också i högre utsträckning än poliserna i övriga län att alkoholbrottsligheten ökat. På en fem-gradig skala anger hälften av hallandspoliserna en trea på frågan efter ett betyg på bekämpningen av alkoholbrotten. 17 procent tycker att man gör ett bra eller mycket bra jobb. 60 procent menar att de fått tillräcklig utbildning för uppgiften.

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen och IOGT-NTO:s d:o Anna Carlstedt kräver i rapporten en regeringsutredning om Polisens möjligheter att i spanings- och bevissyfte beställa och köpa alkohol av en illegal alkoholförsäljare. Vidare vill man se en bättre kontroll gällande åldersgränser och överservering på krogen från kommunernas sida. Dessutom efterlyser de en bättre samverkan mellan sociala myndigheter, åklagare, föräldrar, skola och Polisen för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen, liksom en utvärdering av Polisens nuvarande metoder i syfte att ytterligare vässa insatserna mot alkoholbrottsligheten.

Mer information

Hela undersökningen

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00