Halländska föräldrar bland de mest generösa

Halländska tonårsföräldrar är bland de mest generösa i landet, åtminstone när det gäller att tillåta sina 16-åringar att dricka alkohol. Det visar en undersökning bland 2100 föräldrar, som SIFO utfört på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut.

I Halland är det 26 procent av föräldrarna till 16-åringar som låtit sin tonåring smaka på alkohol i hemmet. Mest tillåtande är föräldrar i Skåne (39 procent), Blekinge (30 procent) och Kalmar län (27 procent). Genomsnittet för hela Sverige är 22 procent.

SIFO frågade också hur föräldrarna tror att det påverkar tonåringens dryckesvanor om man låter honom/henne smaka alkohol i hemmet, t ex i samband med en middag eller högtid. 12 procent menar då att det bidrar till att hon/han dricker mindre. Andelen i övriga län har en spridning från 2 procent upp till 13 procent, även här ligger alltså Halland bland topplänen. 41 procent av hallandsföräldrarna anser att det bidrar till att han/hon dricker mer, medan 37 procent inte tror att det har någon betydelse. 10 procent är tveksamma eller vet inte.

I hela landet är det 80 procent av föräldrarna som inte bjuder sina tonåringar på alkohol.

− Det är glädjande att så många som fyra av fem föräldrar väljer att inte låta sin tonåring smaka på alkohol, säger Pi Högberg, kvalificerad utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

De restriktiva attityder som de flesta svenska föräldrar har till alkohol och ungdomar lönar sig; jämfört med många andra europeiska länder är svenska, norska och isländska ungdomar bland dem som berusningsdricker minst. Tillåtande föräldrar ökar nämligen ungdomsdrickandet visar såväl svensk forskning som regionala och internationella jämförelser.

 

Relaterade filer:
Lansresultat
Riksresultat

Läs mer om undersökningen på Folkhälsoinstitutets hemsida.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00