Halländska kommuner usla på alkolås

MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) har genom en enkät till samtliga kommuner i Sverige undersökt hur långt man kommit med alkolås i kommunernas fordon. 43 % av landets kommuner klassas som ”gröna” i MHF:s undersökning. Men i Halland är det uselt.

Laholms kommun hamnar i undersökningens ”röda” kategori, där 38 procent av kommunerna hamnar. Det betyder att man gör alldeles för lite för att göra alkolås till en självklar ingrediens i den kommunala vagnparken.

I de ”gröna” kommunerna har man åtminstone några bilar med alkolås installerade alternativt att det kommer att finnas alkolås i de nya bilar som köps in. Var tredje svensk kommun kräver numera, enl MHF:s enkät, alkolås i nyinköpta bilar. Lika många kräver också alkolås i samband med extern upphandling av transporter. Största genomslaget gäller skolskjutsarna, där 53 procent är säkrade med alkolås.

Sammanfattningsvis konstaterar MHF-undersökningen att det i varannan svensk kommun rullar bilar med alkolås inom vård, renhållning, parkförvaltning och andra kommunala verksamheter. Men MHF:s VD Tom Bjerver är trots det inte nöjd.

– Tyvärr är det alldeles för många kommuner som inte gjort någonting alls för att få stopp på rattfylleriet i kommunala transporter, säger han till MHF:s tidning Motorföraren och menar att förändringarna går alldeles för långsamt.

Så här gick det för Götalandskommunerna i MHF:s alkolåsundersökning:

Källa:  MHF:s tidning Motorföraren och www.mhf.se

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00