Hallänningar utmärker sig i alkoholstatistiken

Halländska män har den högsta alkoholkonsumtionen i Sverige, kvinnorna kommer inte långt efter. Samtidigt är Halland det län i riket, som har den lägsta andelen nykterister i befolkningen. Det framgår av den årliga mätning, som görs av SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet), av svenskarnas alkoholkonsumtion och köpvanor.

2012 var den genomsnittliga alkoholkonsumtionen 9,2 liter ren alkohol per invånare över 15 år. Sedan toppnoteringen (10,5 liter) 2004 har utvecklingen varit sjunkande, men det är i ett längre tidsperspektiv fortfarande en för Sverige relativt hög nivå, menar Mats Ramstedt som ansvarar för undersökningen.

Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen varierar mellan de olika länen i Sverige. Den generella bilden är att storstadslänen (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) samt Halland har en relativt hög konsumtion bland både kvinnor och män medan norrlandslänen har en relativt låg konsumtion. Blekinge och Gotland skiljer ut sig på så sätt att de har en hög konsumtion bland kvinnor och låg bland män.

Hallänningar mest törstiga

Bland männen toppar Halland med 0,58 liter ren alkohol per månad. Därefter följer Stockholms län på 0,56 och Skåne samt Värmland med 0,52 liter. När det gäller kvinnorna är Stockholms län i topp med 0,30 liter ren alkohol per månad. Sedan följer Skåne och Södermanland (0,25 l). Halländskorna delar fjärdeplatsen med Gotlands och Blekinges kvinnor. Siffran för de länen är 0,24 liter ren alkohol per månad.

Var fjärde kvinna är nykterist

Norrbotten är det län som har den lägsta konsumtionen bland såväl kvinnor som män: 0,14 resp 0,36 liter ren alkohol per månad. Norrbotten är också länet med störst andel nykterister (kvinnor: 36,3 % – män: 26,9 %). Med beaktande av ovanstående konsumtionssiffror är det då inte så förvånande att Hallands län är det län, som har lägst andel nykterister i landet. Bland kvinnorna är det 23,5 % och bland männen 14,6 %.

Statistiken i undersökningen bygger på uppgifter om uppgifter om konsumtionsvanor under de senaste 30 dagarna från cirka 90 000 individer och har samlats in månatligen under åren 2008-2012 (fem år).

(2013-08-21)

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00