Föregångare i nöjesbranschen

1903 bildade ett 20-tal godtemplare från olika loger föreningen NYTTA & NÖJE med ändamålet att ekonomiskt biträda befintliga loger av IOGT samt att vara dessa loger behjälpliga vid anordnandet av nöjestillställningar. Samband etablerades med en krögare vid namn Bengt Olsson, som just då drev ett s k ”sommarförlustelse” på Laxön mitt i Nissan (och i höjd med nuvarande Folkpark och vad vi då kallade skridskobanan). Den 1 maj 1904 drog det hela igång under den stolta parollen ”Endast det bästa är gott nog”. Och ambitionen var att under ordnade former bjuda gästerna på en god ”fostrande” musikunderhållning och nöjen. En fullt modern dansbana med ypperligt dansgolv byggdes och för att kunna utnyttja detsamma betalade man 10 öre för sin dansbiljett.

Ordning och reda hade utlovats, men ibland blev det lite si och så med detta. Ty det hände ju på den tiden att vissa personliga oförrätter skulle rättas till med slagsmål som följd. Detta föranledde föreningen Nytta och Nöje att ”portförbjuda” (ett på den tiden nytt ord) vederbörande, vilken då icke längre fick tillgång till dansbanan.

Annons från Kustvärnet

Musiken var viktig. Ett husband bestående av piano och några stråkar satte fart på dansen och 1906 etablerade sig Holst orkester under en lång tid.  Och detta var något helt nytt, inte bara för Halmstad, utan för hela länet! En orkester som spelade kväll efter kväll och blev mer och mer berömda. Så småningom höjdes taket för god underhållning och stoltheter inom operavärlden gjorde entré på Laxön. Gust Linder hette en och hans arvode var hela 50 kronor. Vad Ernst Rolf fick i ersättning finns inga uppgifter på.

Verksamheten utökades senare med bl a körsång, folkdans och gymnastik. Alla dessa arrangemang gjorde Laxön världsberömd – åtminstone i Halmstad med omnejd. Till detta bidrog kanske den nybildade sångkören Harmoni, som värderade sig själva till 20 kr per uppträde.

Medlemskort i Nytta & Nöje

År 1913 övertog föreningen själv serveringen och arrenderade då själva ön för 2000 kronor av krögaren Olsson. Nu drabbades emellertid Nytta och Nöje under en tid av en del bakslag. På grund av att en epidemisk farsot härjade i Halmstad fick ön stängas och när allt blev som vanligt igen höjdes priset på inträdesbiljetten från 35 öre till först 50 öre och senare till 75 öre. 1922 började det gå lite sämre med etablissemanget. Konkurrensen hårdnade från bl a Tylösand och när Folkparken startade i ny regi 1924-25 trodde man väl att loppet var kört. Men man stapplade sig tydligen fram, ty inte förrän 1938 beslöt styrelsen, som bl a bestod av Joh Abrahamsson, C G Carlén och Alf B Lind, att efter 35 år avsluta denna förening i nöjets och nyttans tjänst och hade då haft glädjen ”att se sina yngre medlemmar segla ifrån ungdomens stormiga liv och in i äktenskapets lugna hamn” (ja, jag har citerat rätt!!).

Föreningen Nytta och Nöje var kanske begynnelsen till det omfattande underhållsnöje, som vi idag kan se som en följd av denna unika förening.

Visst fanns det liv i våra gamla förfäder, tycker
Bengt Lindqvist

Artikeln är delvis citat från en historik skriven av CF Sandberg.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00