Kustvärnet 100 år

Den 1 september 2008 utkom Kustvärnet för allra första gången och den självutnämnda redaktionsgruppen lämnade följande deklaration:

Som bekant erhöllo undertecknade i uppdrag vid distriktslogens konstituerande möte i Göteborg sistlidna Pingstdag att utreda frågan om utgifvande af en programpublikation för distriktet. Resultatet af denna utredning föreligger nu i ett färdigtryckt programblad, som vi gifvit namnet ”Kustvärnet”.

Utredningsgruppen tog sig alltså friheten att inte bara utreda utan också producera ett programblad. Men det skedde utan risk för det nystartade IOGT-distriktet. Utredarna Bigge Johansson, Gust Ad Jansson och Emil Svensson tog själva på sig den ekonomiska risken för det ”profnummer”, som är daterat den 1 september 1908 och tryckt på Falkenbergs-Postens tryckeri.

I det allra första numret av Kustvärnet berättas bl a lite kort om Ordenshuset i Falkenberg (låg på Schubergsvägen, men är nu rivet) och om de viktigaste besluten från IOGT:s storlogemöte (kongress) i Falun samma år. Det innehöll också föreningsprogram och bland de då verksamma logerna hittar vi Fridshyttan i Harplinge, Stockenbergs Minne i Halmstad, Daniel Rantsow i Varberg, Skedala Hemfrid i Skedala, Backa Framtid i Backa, Trofast i Skallinge, Ny Tid i Veddige, Gnistan i Slöinge, Reform i Vessigebro, Nyktre Medborgaren i Tofta, Reform i Falkenberg, Fram i Hishult, Göta i Trönninge, Framåt i Fegen, Källan i Morup, Capella i Halmstad, Försöket i Anneberg, Segerns Hopp i Östra Karup, Edelweis i Eldsberga och ungdomslogen Ljusglimten i Varberg. Samtliga dessa loger har idag upphört eller slagits samman med andra.

Diskussionsprogram

Den tidens program hade ofta karaktären av diskussionsämnen. Ett sådant hos Edelweis var ”Hvad bör göras för att medlemmarna flitigare skola deltaga i diskussionerna?” Man undrar vilken lösning den diskussionen frambringade. Många diskussionsämnen rörde det egna nykterhetsarbetet, såväl det interna som det externa. I Källan diskuterades vid olika tillfällen om kretsens nuvarande organisation var ändamålsenlig och om logen som sådan borde framföra någon ledamot i kommunalnämnden i ett kommande val.

Logen Tvååker var redan 1908 långt före sin tid. Idag ser vi på TV hur bonde söker fru. Den 4 oktober 1908 hade Tvååkersföreningen följande programtitel: ”Hvarje syster medför två likadana blommor, skänker den ena till logen, för att bortlottas till bröderna. Vinnarne bjuda därefter sin blomstermaka på kaffe.”

Och så var det det där med den ekonomiska risken. Svaret hette annonser från bl a Bräcke Bryggeri i Falkenberg, A Ringströms Färg- & Kemikalieaffär i Falkenberg (annonsen var tryckt upp och ner), Varbergs Vatten- & Läskedrycksfabrik och Försäkringsbolaget Thule för att bara nämna några.

Leif Arne Gustavsson

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00