Ryskt intresse för Kustvärnet

Nu är det ett tag sedan Sovjetunionen visade sitt intresse för Kustvärnet. Faktiskt, i slutet av 1940-talet damp ett brev från ryska legationen i Stockholm ner i dåvarande redaktören Werner Johanssons brevlåda. Man ville prenumerera på Kustvärnet, vilket givetvis gick bra. Dock återkom ryssarna några månader senare och undanbad sig fortsatt prenumeration. Hade de månne inte funnit de värden man sökte?

Sigfrid Johansson

1952 återuppväckte Sovjetunionens marinattaché i Stockholm prenumerationen genom en anhållan till Sigfrid Johansson, som då var ansvarig redaktör. Den här gången kom inget ”återbud”, men prenumerationen förnyades inte det följande året.

Så här undrade Halmstadstidningen Hallands Dagblad:
”Kustvärnet, den lilla trevliga nykterhetstidningen, som är välkänd för en mängd människor här i Halland, har blivit föremål för en smickrande uppmärksamhet från det mäktiga Sovjets representanter i Sverige. Prenumeration har verkställts och man får innerligen hoppas att bladet ska kunna ge impulser för nykterhetsarbetet i det ryska imperiet. Det finns säkert många värdefulla tips för nykterhetsarbetet bakom järnridån i denna publikation. Att tidningen sedan förmodligen studeras på marinavdelningen gör ju ingenting – varför skulle inte röda marinen också ha behov av litet nykterhetsvård.”

Intresset från grannen i öst stod sig ytterligare några år. 1956 anmälde sig Filial Biblioteki Akademii i Moskva som prenumerant och året därpå kom en prenumerationsönskan även från Gesud Biblioteka i Moskva.

Ur artikel av Sigfrid Johansson

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00