Tidningen X

Titta in i vårt arkiv … och du kommer att bli glatt överraskad av vad du kan finna där. Som t ex en gammal tidning från 1897!! En röd liten tidning i det idag så moderna tabloidformatet! Tidningen heter ”X” och är utgiven av ”exentriska klubbens redaktionsutskott”, som om jag förstår rätt är en samling ”goa gubbar” från vår egen rörelse.

Just detta blad som jag har framför mig är daterat 7 mars 1897, alltså idag 110 år gammalt! Man kunde prenumerera på tidningen till ett pris av 1000 kronor, men då gällde det för ”lifstiden” och möjlighet att diskutera ev rabatt fanns men det var förskottsbetalning som gällde. ”Skulle prenumerant vara nog dåraktig att med döden afgå innan han fått taga del av nästkommande nummers innehåll sändes detsamma till honom på ’vår egen tråd’, som sträcker sig till alla verldar där exentriska varelser befinner  sig.”

Man kunde också inhandla tidningen till ett lösnummerpris av 10 öre – hembäringsavgiften däri inberäknad. Redaktionen höll sig även med en brevlåda, dit man kunde ställa sina frågor och få dem besvarade. Någon – kanske något överbelastad av starka drycker – beklagade sig över de ynkligt smala gatorna i staden och får då till svar: ”Eder idé att hafva husen monterade på rullar för att de må kunna köras närmare tillhopa om qvällarna och därigenom bliva smalare och då med husväggarnas stöd bättre kunna stötta de hemkrypande fäderna kunna vi icke acceptera, då vi anse gatorna af samma orsak redan är för smala.”

Även små anekdoter får plats i tidningen. Således berättades om fältskären och krögaren som bodde grannar. Den förre hade införskaffat en skylt med en bild av en lam person och med undertexten: Buren till mig – gången från mig. Krögaren, som ansåg sig förolämpad av denna skylt, skaffade en egen dito med en bild på just fältskären buren av två starka karlar. Underskriften gav sig nästan själv: Gången till mig – buren ifrån mig!

Lite dåtida statistik berättade att Logen Halmstads Vapen vid denna datum 1897 redovisade 42 qvinnliga och 94 manliga medlemmar. Fasta Förbundet bidrog med 34 qvinnor och 104 män. Två andra loger – Stockenbergs Minne och Exelsior – var också aktiva vid denna tidpunkt.

Ja, mycket mer finns att läsa i detta gamla blad. Mycket av dåtidens historia finns där, mycket av rörelsens lokalt interna arbete finns också där, framställda på ett underfundigt trivsamt sätt. Så varför inte göra ett besök i vårt arkiv och få dig ” en rolig halvtimma” till livs – tycker i alla fall
Bengt Lindqvist

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00