Nykterhetsrörelsen tillbaka på Laxön

1939 lämnade nykterhetsrörelsen Laxön efter att i dryga 30-talet år bedrivit nöjes- och rekreationsverk-samhet på ön. En verksamhet som man kan säga lade grunden till Halmstads nuvarande status som nöjesstad. I månadsskiftet mars/april 2010 slöts cirkeln då IOGT-NTO tog över verksamheten på ön igen.

– Att få tillgång till denna fantastiska oas, endast ett stenkast från Halmstad centrum, kommer innebära ett lyft för vår förening säger, Lena Hardin ordförande i  IOGT-NTO-föreningen Fasta Förbundet som står som huvudman för ägandet och som kommer att ansvara för såväl verksamheten som drift och underhåll av befintliga byggnader på ön.

– Vi kommer erbjuda kolloverksamhet för barn och ungdomar men också i möjligaste mån ge Halmstadborna möjlighet att genom arrangemang och andra aktiviteter få tillträde till ön. All verksamhet kommer i enlighet med våra grundsatser att vara alkohol och drogfri, avslutar en nöjd och glad Lena Hardin.

IOGT-NTO har ambitionen att Laxön ska återinvigas lördagen den 15 maj med start 14.00. Dagen kommer förutom invigningstal att innehålla prova på verksamhet med scouterna och kvällen kommer att avslutas med dans på dansbanan för de vuxna.

IOGT-NTO har efter några månaders förhandlingar med Halmstads kommun kommit fram till en uppgörelse som innebär att nykterhetsrörelsen för en symbolisk summa köper de av kommunen uppförda byggnaderna på ön.

– Vi har i samverkan med Halmstads kommun funnit en lösning som innebär att byggnaderna kommer att stå kvar på ön och även fortsättningsvis kommer att användas för barn och ungdomsverksamhet, säger Johnny Johansson som arbetar med organisationsutveckling inom IOGT-NTO. Kommunen har varit mycket tillmötesgående och synnerligen effektiva i en process som inleddes så sent som i början av februari.

Sven Rautenberg, ägare av Laxön och entreprenören bakom Slottsmöllans Företagscentrum, är även han nöjd över att få nykterhetsrörelsen som arrendator av ön.

– IOGT-NTO är en stark organisation som har 130 års erfarenhet av att bedriva verksamhet. Dessutom känns det stimulerande att känna historiens vingslag över Laxön. Jag är övertygad om att IOGT-NTO och dess ungdomsförbund kommer att förvalta ön väl och fylla den med bra verksamhet till gagn för kommunens medborgare, säger Sven Rautenberg.

Mer om Laxön

Under 1900-talets början anordnade nykterhetsrörelsen aktiviteter på Laxön i Halmstad. Lite om den tiden finns att läsa under vår historiska avdelning.

Media rapporterar:

2010-05-10:
Radio Halland
2010-05-10:
TV4Nyheterna Halland
2010-05-11:
Laholms Tidning
2010-05-11:
Hallandsposten

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00