Våra Gårdar

Våra Gårdar är intresseorganisationen för nykterhetsrörelsens drygt 700 allmänna samlingslokaler. I varje län finns en distirktsorganisation med uppdrag att tillvarata gemensamma intressen för nykterhetsrörelsens lokaler.

Styrelse för Våra Gårdar Hallands län

Ordförande Lars Gunnarsson, tel 0735 – 70 51 94
Sekreterare Leif Arne Gustavsson, tel 0703 – 777 187
Kassör Birgitta Clausson, tel 0702 – 58 97 92

Läs mer om Våra Gårdar.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00