Nykterhetsfolkets länsarkiv

Arkivet började sin verksamhet redan 1930. Arkivet är unikt. Dels är det ett av de äldsta folkrörelsearkiven i Sverige, dels har det genom årens lopp behållit sin särart av att enbart samla handlingar med mera från nykterhetsrörelsen.

Klicka på valfri bild för att starta bildspelet.

Arkivbeståndet omfattar handlingar från slutet av 1800-talet samt även ett stort antal fotografier, litteratur och föremål (chartrar, regalier, fanor) med anknytning till nykterhetsrörelsens verksamhet.

I arkivets hyllor finns arkivalier från lokala och regionala enheter inom IOGT-NTO-rörelsen (IOGT, NGTO, TO, NTO, SGU, UNF, IOGT-NTO:s Juniorförbund, NSF), MHF, MHF-Ungdom, Vita Bandet, Blå Bandet, Järnvägsanställdas Helnykterhetsförbund, Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Hallands läns nykterhetsförbund samt lokala nykterhetskommittéer, byggnadsföreningar och nöjesverksamheter.

Bland annat finns ett stort antal fanor och standar från flera av länets nykterhetsloger i arkivets förvar.

Genom ett omfattande omförteckningsarbete har nu de flesta av Nykterhetsfolkets länsarkivs arkivbildare förtecknats digitalt. Detta har blivit möjligt tack vare generöst och välvilligt ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen i Varberg. Målsättningen är att samtliga arkivbildare skall finnas i digital version.

IOGT-NTO Halland är huvudman för Nykterhetsfolkets länsarkiv, som sedan månadsskiftet januari/februari 2010 flyttat från Halmstad till Varberg. Där delar man lokaler med Folkrörelsernas arkiv i norra Halland på Varbergs fästning (i Karl XI:s stall alldeles innanför första valvet). Sedan tidigare fanns en hel del arkivmaterial från nykterhetsrörelsen i norra Halland hos Folkrörelsernas arkiv. I och med flytten har nu alla nykterhetsarkiv (förutom enstaka arkiv som fövaras i hembygdsarkiv) samlats till samma plats, vilket kommer att underlätta för dig som vill forska och söka spännande händelser och personligheter i den halländska nykterhetshistorien.

Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland är anslutet till Hallands Arkivförbund.

Arkivet har flyttat

Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland har flyttat från Halmstad och finns numera inrymt i Folkrörelsernas arkiv i norra Halland på Varbergs fästning.

Kontakt Folkrörelsernas arkiv i norra Halland

Telefon: 0340 – 828 30 (växel), 0340 – 828 43 (direkt)
E-post arkivassistent: anders.andersson@museumhalland.se

Öppettider:
Vardagar kl 8.00-16.30
Boka gärna tid för besök

Besöksadress:
Karl XI:s stall
Varbergs fästning
432 44 Varberg

 

Kontakt Styrelsen för Nykterhetsfolkets länsarkiv

Styrelsen för Nykterhetsfolkets länsarkiv kontaktas via IOGT-NTO Hallands verksamhetschef Leif Arne Gustavsson, tel 0346 – 164 90.

Bankgiro: 5096-1390

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00