80-årsjubileum

En ny historisk era inleddes den 4 februari 2010. Då firades officiellt flytten av Nykterhetsfolkets länsarkiv från Halmstad till Varberg. Nästan på dagen firade man samtidigt arkivets 80-årsjubileum med tårta och föreläsare i Carl XI:s stall, vägg i vägg med de nya arkivlokalerna hos Folkrörelsernas arkiv i norra Halland.

Klicka på valfri bild för att starta bildspelet.

– Arkiven är en viktig del av vårt kulturarv, konstaterade regiondirektören på Region Halland Birgitta Hederstedt i sitt invigningstal. Hon var också säker på att de samordningar* som under den senaste tiden skett inom den halländska arkivrörelsen innebär att arkiven synliggörs och tillgängliggörs på ett bra sätt. Med hjälp av IT-tekniken ska också den yngre generationen få upp ögonen för arkiven, hoppades hon.

Pappan IOGT:are

I anförandet berättade hon även att hennes uppväxt präglats mycket av pappans engagemang i nykterhetsrörelsen, bl a IOGT i Halmstad under slutet av 1940-talet.

Avslutningsvis överlämnade hon sitt manuskript på arkivbeständigt papper till Barbro Maijgren, ordförande för Nykterhetsfolkets länsarkiv.

 På festligheten talade även IOGT-NTO:s vice förbundsordförande Kjell-Ove Oscarsson. Hans inledningsord fick måhända de cirka 40 gästerna från nykterhetsrörelsen och arkivvärlden att sätta i halsen.

Hemskt med arkiv

– Arkiv är egentligen något förfärligt hemskt! sa han. Ett litet enkelt ärende, som att ta fram en kopia av något protokoll, kan ta flera timmar bara därför att man fastnar i någon gammal oerhört kul och dramatisk historia.

Därefter kåserade Kjell-Ove Oscarsson om nykterhetsrörelsens framväxt och överlevnad. En tidsresa som började med svenska IOGT:s grundare Olof Bergström och, via förbudsfrågan, ordenshusens betydelse, samgåendet mellan IOGT och NTO, avskaffandet av mellanölet, och slutade med IOGT-NTO-rörelsens internationella engagemang framför allt på Sri Lanka.

Deltagarna fick senare också höra Åsa Bengtsson, doktorand på Lunds universitet, från Haverdal berätta om sitt arbete om kvinnornas inflytande samhällsutvecklingen. Delar av underlaget har hon hämtat från Vita Bandets arkivkartonger i Nykterhetsfolkets länsarkiv.

Barbro Maijgren lämnade även en resumé av Nykterhetsfolkets länsarkivs historia och passade också på att avtacka Inger Axelsson. Under nästan 18 år har hon varit den som skött om och bäst hittat bland arkivets hyllor. Nu lämnar hon sin tjänst med pension.

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00