Fanor

Ett stort antal fanor från Hallands godtemplarloger och andra nykterhetsavdelningar förvaras i Nykterhetsfolkets länsarkiv. Här är bilder på några av dem.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00