Rut Johanssons fond

Distriktsstyrelsen för IOGT-NTO Halland förvaltar sedan augusti 2008 Rut Johanssons fond. Fonden har tillkommit genom en testamentesgåva. Ändamålet är att stödja barn- och ungdomsverksamheten inom IOGT-NTO-rörelsen i Falkenbergs kommun. Tidigare ansvarade den numera upplösta Falkenbergskretsen för fonden.

Ansökan om bidrag skickas till IOGT-NTO Halland, Box 175, 311 22 Falkenberg.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00