Förslag för papperskorgen

I början av året presenterade regeringens alkohollagsutredare sitt betänkande om den svenska alkoholpolitiken. Bl a konstaterade utredaren att gårdsförsäljning av hemtillverkat vin inte skulle vara möjligt om Sverige samtidigt skulle kunna behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Det var tydligen ett besked som inte var riktigt önskvärt, så man tillsatte ännu en utredning med uppdrag att se om gårdsförsäljning kan vara förenligt men monopolet. Nu avslöjar den nye utredaren att man till årsskiftet kommer att lämna ett förslag som innebär att det skulle kunna gå bra med gårdsförsäljning, dock inte hur det ska gå till.

Vingård - inget för Sverige

Vingård – inget för Sverige

Då kan man ju undra vad det är som ändrats det senaste halvåret. Vad har hänt som gör att det som tidigare inte var möjligt nu är möjligt? Inte ens den som följer frågan kan svara på det.

Nu kan ju frågan om gårdsförsäljningens vara eller inte vara tyckas vara en småsak. Det handlar om ett fåtal entusiaster, som vill få möjlighet att sälja sina egenhändigt tillverkade viner. Viner, som sannolikt kommer att vara mycket dyra och av tveksam kvalitet. Att odla vin i Sverige är nämligen ingen enkel match. Startinvesteringen är skyhög och det tar åratal innan vinstockarna ger sådan avkastning att det blir några större produktionsvolymer. Det är dessutom en arbetskrävande process att framställa vinerna.

Sett i ett större perspektiv får frågan andra mått. Med gårdsförsäljning släpps det privata vinstintresset loss i konsumentledet och vi har säljställen som ligger vid sidan av vårt svenska Systembolags detaljhandelsmonopol. Alltså har vi inte något monopol längre. Det kommer inte att ta lång tid innan bryggerier och destillerier då också tycker att de har rätt att sälja sina egna produkter på tillverkningsstället. En prövning av den frågan i EG-domstolen skulle med största säkerhet få till följd att Sverige genom att tillåta gårdsförsäljning inte kan hävda Systembolagets monopolställning och måste släppa försäljningen av alkohol fri. Då har vi alkoholförsäljning i 8 000 livsmedelsaffärer istället för i 400 systembutiker.

Systembolagets monopol är avgörande för den svenska folkhälsan. Utan Systembolaget skulle alkoholkonsumtionen enligt internationellt ledande alkoholforskare öka kraftigt med ökade skadeverkningar som följd. Hur skulle det t ex bli med ålderskontrollen? Redan idag visar exempelvis Ungdomens Nykterhetsförbunds inköpskontroller att det slarvas alldeles för mycket med att kolla legitimation vid köp av folköl i livsmedelsbutiker och bensinstationer.

I debatten nämns ofta att gårdsförsäljning är en möjlighet för landsbygdsutveckling och turism. Finland nämns som ett exempel på att gårdsförsäljning är förenligt med deras monopol Alko. Då ska man vara medveten om att den finländska gårdsförsäljningen av vin var tillåten redan före landets inträde i EU. Nyligen fick man nej från EU när man ville utöka gårdsförsäljningen till att även omfatta fruktlikörer. Arbetstillfällen på landsbygden har också framförts som ett argument för gårdsförsäljning. I exemplet Finland har antalet anställda på vingårdarna tvärtom minskat.

Men turismen då? Skulle vingårdarna inte locka turister att söka sig ut på den svenska landsbygden? Ja, hur många tyskar, fransmän, spanjorer, italienare etc skulle finna nöje i att besöka en svensk vingård och handla dyra viner av osäker kvalitet?

Nackdelarna med gårdsförsäljning överstiger vida fördelarna. Att tillåta gårdsförsäljning blir ett grundskott mot den svenska solidariska och restriktiva alkoholpolitiken. Förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol bör därför omgående förpassas till soptunnan.

Leif Arne Gustavsson
Verksamhetschef IOGT-NTO Halland

Publicerad december 2010

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00