Verksamhetsområden

Sedan januari 2002 har IOGT-NTO arbetat inom tre verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete och socialt arbete.

  • IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbetesyftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.
  • IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.
  • IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

Läs mer om IOGT-NTO:s verksamhetsområden på förbundets webbplats: http://iogt.se/om-oss/vara-verksamhetsomraden/

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00